logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

Sprzedaż drewna

Gmina Tworóg zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu pod budowę kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012".
Termin składania ofert: 30.08.2011 r. do godz. 9.00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

25.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

Festyn w Połomii

Festyn Rodzinny w Połomii- dochód z festynu przeznaczony na utrzymanie budynku przedszkola.

czytaj więcej
22.08. 2011r.
dodane przez: GOK

Pieniądze dla stowarzyszeń i nieformalnych grup dorosłych !

Urząd Gminy Tworóg informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7.000 zł na projekty minimum 6-miesięczne (od 1 stycznia 2012 roku do 31 lipca 2012 roku) mogą ubiegać się m.inn. organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, króra będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i pozagimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 roku.

czytaj więcej
18.08. 2011r.
dodane przez: J.L.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg

Urząd Gminy Tworóg przypomia, że dnia 19 sierpnia br. mija termin składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg. Szczegóły zostały zawarte  w ogłoszeniu podanym już wcześniej do publicznej wiadomości. 

18.08. 2011r.
dodane przez: J.L.

DOŻYNKI 2011

17.08. 2011r.
dodane przez: GOK

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczneprojektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej iczęstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

czytaj więcej
17.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

XII Sesja Rady Gminy

W dniu 22.08.2011 r. o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej
12.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

Informacja - mięso

INFORMACJA O WYMAGANIACH WETERYNARYJNYCH PRZY PRODUKCJI MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY ORAZ SANKCJACH ZA ICH NARUSZENIE

czytaj więcej
09.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

Informacja na temat planowanych szczepień przeciwko wściekliźnie lisów.

czytaj więcej
02.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

Sprzedaż drewna

Gmina Tworóg zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu pod budowę kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012".
Termin składania ofert: 05.08.2011 r. do godz. 9.00.

02.08. 2011r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności