logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Fundusze zewnętrzne

Udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018.

okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę”

okres realizacji projektu: Lata 2015 - 2016

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”

okres realizacji projektu: III kwartał 2014 - III kwartał 2016r

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu

okres realizacji projektu: II - III kwartał 2016r

„Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Koty, nr drogi 649 036S w km 0+000-0+268”

okres realizacji projektu: III - IV kwartał 2015r.

Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury w celu podniesienia standardu i estetyki obiektu

okres realizacji projektu: 2014

Modernizacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w centrum wsi Tworóg

okres realizacji projektu: 2014

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Koty

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Czym skorupka za młodu nasiąknie tym...

okres realizacji projektu: 2014

Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku

okres realizacji projektu: 2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg


Przebudowa ul. Piaskowej w Kotach

okres realizacji projektu: czerwiec 2014

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach

okres realizacji projektu: sierpień-październik 2014

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsce

okres realizacji projektu: sierpień-październik 2014

Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzaniu wiedzy" mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róźnic w jakościu usług edukacyjnych.

okres realizacji projektu: 2013 - 2014

1 2 3 4