logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / obwieszczenia

11.06.2018r.

Obwieszczenie

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.


Aktualny
24.04.2018r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg  oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.

Aktualny
10.07.2017r.

Obwieszczenie - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zawiadomienie o dookreśleniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. 30.06.2017, znak: K-RD.5130.20.2013.PŚ.


Archiwalny
10.10.2016r.

Obwieszczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy kolonii fabrycznej w Boruszowicach (gmina Tworóg, powiat tarnogórski)


Archiwalny
15.04.2016r.

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.
Pełna treść obwieszczenia dostępna tutaj

Archiwalny
18.08.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 338/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającą na rozbudowie sieci energetycznej rozbudowie sieci energetycznej na działkach nr ewid.: 201/12, 216/11, 217/11, 232/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11, 222/11, 223/11, 224/11, 225/11, 226/11, 227/11, 228/11, 229/11, 230/11, 231/11, 202/11, 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg, inwestor: Pan Mariusz Gasiewicz Instal MG.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6