logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / obwieszczenia

10.07.2017r.

Obwieszczenie - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zawiadomienie o dookreśleniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. 30.06.2017, znak: K-RD.5130.20.2013.PŚ.


Aktualny
10.10.2016r.

Obwieszczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy kolonii fabrycznej w Boruszowicach (gmina Tworóg, powiat tarnogórski)


Aktualny
15.04.2016r.

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.
Pełna treść obwieszczenia dostępna tutaj

Aktualny
18.08.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 338/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającą na rozbudowie sieci energetycznej rozbudowie sieci energetycznej na działkach nr ewid.: 201/12, 216/11, 217/11, 232/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11, 222/11, 223/11, 224/11, 225/11, 226/11, 227/11, 228/11, 229/11, 230/11, 231/11, 202/11, 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg, inwestor: Pan Mariusz Gasiewicz Instal MG.

Archiwalny
18.05.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 205/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 232/11, 202/11, 296/26 i 50 obręb Tworóg, inwestor: Pani Krystyna Głogowska, reprezentowana przez Panią Irenę Gola-Respondek.

Archiwalny
07.04.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2015 r., Pani Krystyny Głogowskiej reprezentowanej przez Panią Irenę Gola-Respondek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 232/11, 202/11, 296/26, 50 obręb Tworóg, gmina Tworóg.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6