logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / obwieszczenia

18.08.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 338/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającą na rozbudowie sieci energetycznej rozbudowie sieci energetycznej na działkach nr ewid.: 201/12, 216/11, 217/11, 232/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11, 222/11, 223/11, 224/11, 225/11, 226/11, 227/11, 228/11, 229/11, 230/11, 231/11, 202/11, 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg, inwestor: Pan Mariusz Gasiewicz Instal MG.

Archiwalny
18.05.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 205/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,  polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 232/11, 202/11, 296/26 i 50 obręb Tworóg, inwestor: Pani Krystyna Głogowska, reprezentowana przez Panią Irenę Gola-Respondek.

Archiwalny
07.04.2015r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG - zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2015 r., Pani Krystyny Głogowskiej reprezentowanej przez Panią Irenę Gola-Respondek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 232/11, 202/11, 296/26, 50 obręb Tworóg, gmina Tworóg.

Archiwalny
04.03.2014r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE - podanie do publicznej wiadomości wykazu miejscowości wraz z ulicami przy których umieszczone zostały tablice przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

25.02.2014r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg – Kędzierzyn Koźle.

Aktualny
08.11.2010r.

Obwieszczenie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie wodociągu na działkach nr 19, 109/18 i 73/26 obręb Brynek.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 102 , w godzinach pracy urzędu ( tel. 032 285-74-93 wew. 41).


1 2 3 4 5 6