logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / obwieszczenia

26.04.2010r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LBL5004B na działce nr 7 obręb Koty,k.m.4 Potępa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 102 , w godzinach pracy urzędu ( tel. 032 285-74-93 wew. 41).


19.05.2009r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 161/2009 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego,

polegającą na przebudowie sieci elektroenergetycznej Nn przy ul. Zamkowej w Tworogu. Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( pok. nr 103), w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóźdź


05.05.2009r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków, wewnętrznego układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjno- usługowo- handlowego zajmującego się produkcją i obróbką części metalowych zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej w Tworogu.

05.05.2009r.

Obwieszczenie

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Koty."

23.04.2009r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, że została wydana decyzja nr 149/2009 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Tworóg w ramach działek o numerach: 929/43, 1049/43 i 1115/43.

25.03.2009r.

Obwieszczenie

Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

1 2 3 4 5 6