logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

20.05.2019r.

Konkurs na realizację zadan publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 24 czerwca do 01 grudnia 2019 r.

Aktualny
25.04.2019r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - w okresie od 15.04.2019r. do 15.06.2019r.

Aktualny
06.03.2019r.

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Tworóg informuje, że osoby zainteresowane udziałem w programie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg w 2019 roku” są proszone o zgłoszenie się w terminie do 13.03.2019 r. do tut. Urzędu – pokój 111.

Aktualny
25.01.2019r.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
Oferty prosimy składać na nowych drukach.

Aktualny
21.01.2019r.

Jakość powietrza

Informacja o Poziomie II zanieczyszczenia powietrza.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

System monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Aktualny
07.01.2019r.

Konkurs na stanowisko Animatora - Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu.

Wójt Gminy Tworóg ogłasza konkurs na stanowisko „Animatora – Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu.

Liczba animatorów: 2 osoby

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (01.03. – 30.11.2019 r.)
W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w ”Dzienniku Zajęć”:

  1. 69 godzin (dla każdego z animatorów) – w przypadku wybrania 2 animatorów:
    • 34,5 godziny (dla każdego z animatorów) – umowa z Urzędem Gminy Tworóg,
    • 34,5 godziny  (dla każdego z animatorów) – umowa z Fundacją Orły Sportu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub innym uprawnionym podmiotem.
W przypadku nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”  animator uzyska zatrudnienie obejmujące  34,5 godziny zajęć.


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17