logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

06.11.2017r.

Program "Maluch+" 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.
O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów.
Termin składania ofert:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje tutaj

Aktualny
18.07.2017r.

Nabór do programu w ramach pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg, w związku z przystąpieniem do realizacji za pośrednictwem Banku żywności w Częstochowie - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017, ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL).
Więcej szczegółów w załącznikach.
Informacje
Wniosek
Wniosek

Aktualny
19.06.2017r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017” o wartości 100 984,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 17 750,00 zł

12.08.2016r.

Ogłoszenia - ocena oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/170/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/168/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/171/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/169/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

Aktualny
12.08.2016r.

Ogłoszenia - plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Mieszka I w Hanusku.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Tarnogórskiej w Brynku.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku.
BIP>OGŁOSZENIA

Aktualny
27.06.2016r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016” o wartości 38.156,00 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6.540,00 zł.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14