logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

19.11.2018r.

Terminy polowań

Informacja o terminach polowań na terenie Gminy Tworóg.

Aktualny
16.11.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - pomoc finansowa w formie dotacji celowej spółce wodnej w Wojsce oraz Połomii w okresie od 12.11.2018 do 10.12.2018r.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
13.11.2018r.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 103 odbędzie się posiedzenie Komisji mieszkaniowej.

Szczegółowe informacji do pobrania w załączniku.


Aktualny
05.11.2018r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu oraz treningi biegowe - w okresie od 12.11.2018r. do 15.12.2018r.

Aktualny

Uproszczone plany urządzania lasów

Gmina Tworóg informuje, iż na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wykonuje aktualizację „Uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gmin i Miast Tarnowskie Góry na lata 2019-2028".

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Tworóg pok. 111 do dnia 22 listopada 2018r. W dniu 24 października 2018 roku w sali posiedzeń w godzinach od 9 do 14 przeprowadzone zostaną konsultacje wyłożonej dokumentacji.


Aktualny
07.09.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Dziedzictwa Przyrodniczego. Restytucja zająca (tytuł zadania publicznego) w okresie od 7.09.2018 do 30.11.2018

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17