logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

18.07.2017r.

Nabór do programu w ramach pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Tworóg

Wójt Gminy Tworóg, w związku z przystąpieniem do realizacji za pośrednictwem Banku żywności w Częstochowie - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017, ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL).
Więcej szczegółów w załącznikach.
Informacje
Wniosek
Wniosek

Aktualny
19.06.2017r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017” o wartości 100 984,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 17 750,00 zł

12.08.2016r.

Ogłoszenia - ocena oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/170/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/168/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/171/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XVIII/169/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
BIP>Ochrona środowiska

Aktualny
12.08.2016r.

Ogłoszenia - plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Mieszka I w Hanusku.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Tarnogórskiej w Brynku.
BIP>OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku.
BIP>OGŁOSZENIA

Aktualny
27.06.2016r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016” o wartości 38.156,00 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6.540,00 zł.

Aktualny
04.05.2016r.

Szczepienia psów i kotów

Harmonogram szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie w okresie od 06.05.2016 r do 24.05.2016 r.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17