logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

04.05.2016r.

Obwieszczenie o wizji lokalnej

Obwieszczenie o wizji w terenie w związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Śląskiego Zespołu zabudowy kolonii fabrycznej w Boruszowicach.

Aktualny
25.04.2016r.

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 25 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, od godziny 15:00 do godziny 16.00.
Z projektem miejscowego planu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się tutaj.

Aktualny
02.10.2015r.

GOPS - nowy okres zasiłkowy

Dział świadczeń rodzinnych gminnego ośrodka pomocy społecznej w Tworogu informuje że zbliża się nowy okres zasiłkowy 2015/2016 W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tutejszego ośrodka i składanie nowych wniosków.

Aktualny
03.09.2015r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 35 340,00 został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6 480,00 zł


07.05.2015r.

Ogłoszenie wójta Gminy Tworóg

Ogłoszenie wójta Gminy Tworóg w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie.


Aktualny
05.05.2015r.

Informacja Ministra Pracy i Opieki Społecznej

Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 października 2014 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17