logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

03.09.2015r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 35 340,00 został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6 480,00 zł


07.05.2015r.

Ogłoszenie wójta Gminy Tworóg

Ogłoszenie wójta Gminy Tworóg w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie.


Aktualny
05.05.2015r.

Informacja Ministra Pracy i Opieki Społecznej

Informacja dotycząca ustawy z dnia 23 października 2014 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Aktualny
07.04.2015r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały nr XLVII/460/2014 z dnia 27 października 2014 r.

Aktualny
07.04.2015r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.

Aktualny
23.03.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego - uzupełniające zarybianie śródlądowego zbiornika retencyjnego "Brzeźnica" w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17