logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

22.07.2014r.

Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 60.782,00 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 12.570,00 złAktualny
04.07.2014r.

Dostawa samochodu dla OSP Tworóg

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (awaria serwerów strony internetowej oraz poczty elektronicznej), od godzin południowych dnia 02.07.2014 do dnia dzisiejszego nie było możliwości pobrania SIWZ z strony internetowej oraz kontaktu z Zamawiającym drogą elektroniczną.

W związku z powyższym Zamawiający podjął starania przeniesienia dokumentacji na inny serwer oraz zmienił adres poczty elektronicznej. Jednocześnie aby umożliwić potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami przetargu Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 09.07.2014 godz.12.00.

Aktualne adresy:

http://tworog.pl/informacje/ogloszenia
email: osptworog@interia.pl

W zaistniałej sytuacji Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 223864 – 2014.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził kierownik Zamawiającego
Prezes Henryk Dramski


Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
30.01.2014r.

Konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej

I.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań to: 
  1. szkolenie  sportowe  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie  zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach  współzawodnictwa  sportowego  ,  reprezentowanie  gminy w  zawodach  i  turniejach międzygminnych.
  2. utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a, za wyjątkiem budynków i lokali. 
Przewiduje się dwie formy zlecenia ww. zadań publicznych 
Powierzenie wykonania zadań wraz z udzielenie dotacji na ich sfinansowanie. 
Wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
26.03.2013r.

Sprzedaż drewna z rozbiórki

Urząd Gminy informuje, iż posiada do sprzedaży drewno, pochodzące z rozbiórki dachu urzędu - cena do uzgodnienia (oferta jest wana do dnia 9 kwietnia 2013r.).
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować pod
nr tel. 32/285-74-93 wew. 46 (w godzinach urzędowania) Sekretarz Gminy - Teodor Dramski.Aktualny
08.02.2013r.

Informacja o podziale nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg

 

Działając na podstawie art.. 104 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości(tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami)

 

Informuje

 

 

Dnia 28 stycznia 2013r oku Rada Gminy Tworóg podjęła Uchwałę Nr XXVII/249/2013 o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności.

Załączniki do niniejszej uchwały, ze względu na specyfikę opracowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej, są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy Tworóg,

Ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32285 74 93 wew. 42

Treść uchwały: BIP>UCHWAŁY

Aktualny
15.01.2013r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY TWORÓG
informuje: 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

· w terminie od 1lutego 2013 r. do28lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09. 2012 r. do31.01.2013r.

· w terminie od 1sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02.2013 r. do 31.07.2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17