logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

31.05.2012r.

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:
- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnegoi strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Aktualny
14.05.2012r.

Informacja o zbędnym środku trwałym

Wójt Gminy Tworóg informuje o zbędnym i zużytym środku trwałym przeznaczonym do likwidacji (krzesło obrotowe).

Archiwalny
07.05.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - V dni Tworoga

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: "Organizacja imprezy kulturalnej V dni Tworoga pod hasłem Nasza Kultura, Nasze Dziedzictwo, Nasze Tradycje." w okresie od 1.06.2012 do 30.06.2012.".

Archiwalny
02.05.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - zarybianie

Oferta realizacji zadania publicznego - uzupełniające zarybianie śródlądowego zbiornika retencyjnego "Brzeźnica" w okresie od 15.06.2012 r. do 15.09.2012 r.

Archiwalny
12.03.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - piłka nożna

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej Organizacja imprezy pn. „spichlerzowe mistrzostwa Euro 2012 w Gminie Tworóg w okresie od 16.04.2012 r. do 16.07.2012 r.

Archiwalny
22.02.2012r.

Zmiany odnośnie gospodarki odpadów

ODPADY PO NOWEMU - OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17