logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

XLI Sesja Rady Gminy

21.02 2014r.

W dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 41 sesja Rady Gminy Tworóg.

czytaj więcej
21.02.2014r.
dodane przez: S.D.

"Skrzydła Powiatu"

20.02 2014r.

Pomoc dla :
- osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki-opiekuńczo wychowawczej z niskimi kwalifikacjami zawodowymi
Pomoc ta jest udzielana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w ramach kontynuacji projektu współfinansowanego przez unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) "Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego". Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie http://www.skrzydlapowiatu.tarnogorski.pl

20.02.2014r.
dodane przez: J.L.

Informacja dla producentów mleka

18.02 2014r.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.

czytaj więcej
18.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

11.02 2014r.

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

czytaj więcej
11.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Zwrot akcyzy dla rolników

06.02 2014r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:

czytaj więcej
06.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Czym Skorupka za Młodu Nasiąknie - TYM...

04.02 2014r.

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pn. "Czym skorupka za młodu nasiąknie - tym..." który współfinansowany jest ze środków Kapitału Ludzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2.

04.02.2014r.
dodane przez: S. D.

TG Stacja o Święcie Światła

21.01 2014r.

Obejrzyj na TG Stacja relację z uroczystego otwarcia iluminacji świetlnych budynku Urzędu Gminy Tworóg  

21.01.2014r.
dodane przez: J.L.

Święto Światła

08.01 2014r.

W dniu 10 stycznia 2014 roku o godzinie 17.00 pod budynkiem Urzędu Gminy w Tworogu odbędzie się uroczyste otwarcie iluminacji świetlnych. W programie : taniec ognia i pokazy pirotechniczne oraz bigos i grzaniec. Serdecznie zapraszamy całe rodziny na wspólne przeżycie Święta Światła !

08.01.2014r.
dodane przez: J.L.

Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg

31.12 2013r.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego   przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacji gospodarki.
Gmina Tworóg zachęca gorąco mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie

czytaj więcej
31.12.2013r.
dodane przez: S.D.

Informacja - godziny pracy

30.12 2013r.

W dniu 31 grudnia Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13.00. (Kasa do godz. 10.30).

30.12.2013r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności