logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

22.04 2022r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu


22.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Ostrzeżenie

15.04 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 87, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 87 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
15.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Ostrzeżenie

15.04 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 88, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
15.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Wesołych Świąt!

15.04 2022r.

15.04.2022r.
dodane przez: JL

Bezpłatna całodobowa opieka dla mieszkańców Gminy Tworóg

08.04 2022r.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o bezpłatną całodobową opiekę dla mieszkańców naszej gminy w wieku powyżej 65 lat. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

czytaj więcej
08.04.2022r.
dodane przez: S.D.

Czyste powietrze - Zmiana godzin przyjmowania petentów

07.04 2022r.

Punkt czynny:
Poniedziałek godz. 10.00 – 17.00
Czwartek. 10.00 – 15.00
Telefon: 32 285 – 74 – 93  wew. 54

07.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Targi pracy

05.04 2022r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zaprasza osoby poszukujące pracy, w tym obywateli Ukrainy na TARGI PRACY które odbędą się 22 kwietnia 2022 r.w godzinach od 10.00 do 12.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7w Tarnowskich Górach.

Повітовий центр зайнятості в Тарновських Гурахзапрошує осіб, що шукають роботу, зокрема громадян України, на ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ, який відбудеться 22 квітня 2022 р. з 10:00 до 12:00 годинивTarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.

czytaj więcej
05.04.2022r.
dodane przez: S.D.

Informacja - Brynek ul. Zakładowa

05.04 2022r.

Informujemy, że w związku z planowanym przeniesieniem działalności poza teren Gminy Tworóg firm  P.H.U. AGROPOL oraz Przedsiębiorstwa PLASTIMET udzielono czasowego zezwolenia na korzystanie z ul. Zakładowej w Brynku pojazdów o masie powyżej 3,5 ton.
Zezwolenie jest czasowe i obowiązuje do dnia 31.12.2022 roku.

05.04.2022r.
dodane przez: S.D.

Ostrzeżenie

01.04 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 71, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 71 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022 r. od godz. 00:00 do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
01.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Fotowoltaika - Informacja

30.03 2022r.

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy o OZE , wszyscy nasi Mieszkańcy, którzy zawarli umowę na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z Gminą w terminie do 31 marca 2022r w ramach programów parasolowych będą mogli dokonać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustu.

30.03.2022r.
dodane przez: M.S.

przeglądaj archiwalne Aktualności