logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

21.12 2020r.

W związku z ponownym wszczęciem postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10”, wystąpiono po raz kolejny o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 22.01.2021r.

czytaj więcej
21.12.2020r.
dodane przez: S.D.

Złote Gody w Gminie Tworóg

18.12 2020r.

"W tak pięknym dniu, jakim jest 50. Rocznica Waszego Ślubu, życzymy Wam wszelkiej pomyślności, oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic" - z takimi życzeniami oraz podarunkami z Gminy Tworóg, w dniu 14 grudnia Wójt Gminy Tworóg - Eugeniusz Gwóźdź oraz Zastępca Kierownika USC - Andrzej Kalus, honorowali Szanownych Jubilatów medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.  
Dziękujemy wszystkim Jubilatom za serdeczne przyjęcie. 

18.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Wspieraj lokalny biznes - zamów jedzenie na Święta

18.12 2020r.

Dane teleadresowe do restauracji znajdują się w zakładce ODPOCZYNEK

18.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Świniowicka Betlyjka

18.12 2020r.

Serdecznie zachęcamy. W galerii zdjęcia z zeszłego roku. Powspominajmy...

18.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Informacja - 24 grudnia

17.12 2020r.

Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2020 r. (czwartek), Urząd Gminy oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą nieczynne.

17.12.2020r.
dodane przez: S.D.

ŚZGiP: walka ze smogiem na nowych warunkach

15.12 2020r.

Konieczne jest usprawnienie działań związanych z poprawą jakości powietrza w Polsce – z takim apelem wystąpiło Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do Rządu RP. W przyjętym w tej sprawie stanowisku samorządowcy podkreślają m.in. potrzebę tworzenia kompleksowej i wielopoziomowej strategii walki ze smogiem. Proponują też konkretne rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia.

czytaj więcej
15.12.2020r.
dodane przez: S.D.

Kolejny sukces - powstanie sala gimnastyczna w Wojsce

09.12 2020r.

Bardzo miło nam poinformować, że nasze starania o środki finansowe na budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce zakończyły się sukcesem. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania dla Gminy Tworóg w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 677 857 zł. Za wsparcie naszych działań dziękujemy wszystkim parlamentarzystom. Na zdjęciu Jarosław Gonciarz - Poseł na Sejm RP z wizytą w Wojsce w trakcie opracowywania materiałów do wniosku.

09.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Barbórka 2020

03.12 2020r.

Z okazji nadchodzącej Barbórki wszystkim 
braciom Górnikom... Grubiorzom, Bergmanom, Hajerom, Murckom 
Składamy serdeczne życzenia 
Aby ich praca była bezpieczna 
By zawsze wracali cali i zdrowi do domu 
Szczynść Boże
Wójt Gminy Tworóg - Eugeniusz Gwóźdź 
Zastępca Wójta - Łukasz Ziob
oraz pracownicy urzędu Gminy Tworóg

03.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Fundusz sołecki na 2021 rok

01.12 2020r.

Koniec każdego roku to czas planowania budżetu na rok następny. Jednym z jego składowych, na kształt którego mieszkańcy mają bezpośredni wpływ, jest fundusz sołecki. Już pod koniec września br. zakończono przyjmowanie i weryfikację wniosków sołectw o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. Wnioski wszystkich sołectw do tut. urzędu wpłynęły w ustawowym terminie - do 30 września. Zaproponowane pozycje zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

czytaj więcej
01.12.2020r.
dodane przez: J.L.

Plan Transportowy - konsultacje społeczne

30.11 2020r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) informuje o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego” i jego wyłożeniu w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2020 r. do konsultacji społecznych.

czytaj więcej
30.11.2020r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności