logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

WOŚP w Gminie Tworóg

25.01 2022r.

Już w najbliższą niedzielę - 30 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny w naszej Gminie. Także tym razem Gmina Tworóg włącza się do Orkiestry. Do sztabu zostały już przekazane pakiety promocyjne z Gminy Tworóg do których dołączono bombki choinkowe własnoręcznie wykonane przez Mieszkańców Gminy w ramach gminnego konkursu na bombkę bożonarodzeniową pt. ”Mój Dom – Gmina Tworóg”   

25.01.2022r.
dodane przez: JL

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

25.01 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

TREŚĆ OGŁOSZENIA :

czytaj więcej
25.01.2022r.
dodane przez: admin

Nabór wniosków - programy społeczne

24.01 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ogłasza nabór wniosków w ramach:

- Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 Okres realizacji zadania styczeń 2022 r. do grudzień 2022 r.;
- Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.

Szczegóły programów dostępne są na stronie internetowej GOPS Tworóg:

24.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Życzenia

21.01 2022r.

21.01.2022r.
dodane przez: S.D.

20.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Ostrzeżenie

20.01 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 18 stycznia 2022 r. od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 23.59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

20.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

19.01 2022r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również...

czytaj więcej
19.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

17.01 2022r.

Gmina Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w latach 2022 - 2023.

Wnioski można składać do dnia 21 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Tworóg (pokój 111)
Więcej informacji pod numerem 32/ 285-74-93 wew. 54

czytaj więcej
17.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Rosnąca Odporność

07.01 2022r.

Urząd Gminy informuje, iż otrzymaliśmy nagrodę w kwocie 500.000,00 zł za zajęcie 2 miejsca w konkursie „ Rosnąca Odporność”, która zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) musi zostać przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

07.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Dodatek Osłonowy

04.01 2022r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 07 stycznia 2022 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu
ul. Zamkowa 16
tel.: 32/4284625
lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioski złożone...

czytaj więcej
04.01.2022r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności