logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Komisja mieszkaniowa

13.05 2022r.

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 17.05.2022r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń (parter budynku Urzędu Gminy).

13.05.2022r.
dodane przez: M.S.

Stypendia Pomostowe

11.05 2022r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.
Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

czytaj więcej
11.05.2022r.
dodane przez: S.D.

Ostrzeżenie

05.05 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 107, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 107 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 15 maja 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
05.05.2022r.
dodane przez: M.S.

Ostrzeżenie

05.05 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 108, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 1 maja 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 15 maja 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
05.05.2022r.
dodane przez: M.S.

Dyżury gminnych przedszkoli w okresie wakacji w roku szkolnym 2021/2022

05.05 2022r.

Informujemy, że dyżur wakacyjny w przedszkolach w Gminie Tworóg został ustalony wg poniższego harmonogramu:

  • od dnia 01 lipca 2022 roku – 22 lipca 2022 roku – Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce
  • od dnia 25 lipca 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku – Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach
  • od dnia 16 sierpnia 2022 roku – 31 sierpnia 2022 roku – Gminne Przedszkole w Tworogu

05.05.2022r.
dodane przez: S.D.

Dzień Strażaka

04.05 2022r.

Za trud, ofiarność i bezinteresowną chęć niesienia pomocy i ratunku. 

Dziękujemy za Waszą służbę.

04.05.2022r.
dodane przez: JL

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

02.05 2022r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

Szczegóły: BIP > Ogłoszenie

02.05.2022r.
dodane przez: S.D.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

22.04 2022r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu


22.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Ostrzeżenie

15.04 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 87, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 87 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
15.04.2022r.
dodane przez: M.S.

Ostrzeżenie

15.04 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 88, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 88 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59.

czytaj więcej
15.04.2022r.
dodane przez: M.S.

przeglądaj archiwalne Aktualności