logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

25.01 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

TREŚĆ OGŁOSZENIA :

czytaj więcej
25.01.2022r.
dodane przez: admin

Nabór wniosków - programy społeczne

24.01 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ogłasza nabór wniosków w ramach:

- Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 Okres realizacji zadania styczeń 2022 r. do grudzień 2022 r.;
- Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.

Szczegóły programów dostępne są na stronie internetowej GOPS Tworóg:

24.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Życzenia

21.01 2022r.

21.01.2022r.
dodane przez: S.D.

20.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Ostrzeżenie

20.01 2022r.

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zostaje wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 18 stycznia 2022 r. od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 r. do godz. 23.59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

20.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

19.01 2022r.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również...

czytaj więcej
19.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

17.01 2022r.

Gmina Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w latach 2022 - 2023.

Wnioski można składać do dnia 21 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Tworóg (pokój 111)
Więcej informacji pod numerem 32/ 285-74-93 wew. 54

czytaj więcej
17.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Rosnąca Odporność

07.01 2022r.

Urząd Gminy informuje, iż otrzymaliśmy nagrodę w kwocie 500.000,00 zł za zajęcie 2 miejsca w konkursie „ Rosnąca Odporność”, która zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) musi zostać przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

07.01.2022r.
dodane przez: M.S.

Dodatek Osłonowy

04.01 2022r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 07 stycznia 2022 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu
ul. Zamkowa 16
tel.: 32/4284625
lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioski złożone...

czytaj więcej
04.01.2022r.
dodane przez: S.D.

Gmina Tworóg beneficjentem programu "Laboratoria Przyszłości"

31.12 2021r.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Tworóg znalazły się wśród beneficjentów programu. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Trzy szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 212.100,00 zł, w tym:
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu – 92.100,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach – 60.000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce – 60.000,00 zł

czytaj więcej
31.12.2021r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności