logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Utrzymanie zjazdów w ciągu dróg krajowych

26.05 2020r.

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu, roztopami oraz odnotowanymi lokalnymi podtopieniami, GDDKiA zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom załączonej informacji na temat rowów przydrożnych.

czytaj więcej
26.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Zawieszenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

23.05 2020r.

Szpitalny Oddział Ratunkowy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach będzie nieczynny od 25.05.2020 r. od godz. 0.00 (poniedziałek) do 27.05.2020 r. (środy) do godziny 8:00 ze względu na zmianę lokalizacji oddziału po zakończeniu prac remontowych.

czytaj więcej
23.05.2020r.
dodane przez: S.D.

OZE - nabór uzupełniający

21.05 2020r.

Gmina Tworóg ogłasza nabór uzupełniający do projektu: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg w terminie 17-19 czerwca 2020r.
Dokumentację należy wysłać elektronicznie i w określonym czasie zgodnie z wytycznymi w regulaminie.

czytaj więcej
21.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Gmina Tworóg pozyskała dofinansowanie do rozbudowy szkoły

20.05 2020r.

Z radością informujemy, że w dniu wczorajszym po długich i trudnych staraniach udało się nam pozyskać dofinansowanie do inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Kwota dofinansowania to 1 405 931,29 zł (całkowity koszt zadania to 2 811 862,58 zł) i pochodzi z ogólnej rezerwy budżetowej. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Senatorowi Profesorowi Krystianowi Probierz, który w roku 2019 mocno zaangażował się w opisywany temat oraz Panu Posłowi Jarosławowi Gonciarz, który w ostatnim czasie kontynuował starania o środki finansowe i ostatecznie doprowadził sprawę do szczęśliwego końca. Bez ich wsparcia i pomocy trudno byłoby nam uzyskać dofinansowanie, a co za tym idzie, realnie myśleć o szybkiej rozbudowie placówki oświatowej w Tworogu. Ponadto, dziękujemy pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na czele z Panem Wojewodą Jarosławem Wieczorkiem za wszelką pomoc przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu.
Eugeniusz Gwóźdź - wójt gminy Tworóg
Łukasz Ziob - zastępca wójta gminy Tworóg

20.05.2020r.
dodane przez: J.L.

Zakup kolejnego sprzętu do nauki zdalnej

20.05 2020r.

Gmina Tworóg w dniu 15 maja 2020 roku podpisała umowę darowizny z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. na kwotę 30.000,00 zł. Darowizna zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

czytaj więcej
20.05.2020r.
dodane przez: J.L.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

19.05 2020r.

Informujemy, że rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej
19.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli od 18 maja

14.05 2020r.

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. planowane jest otwarcie przedszkoli prowadzonych przez gminę Tworóg, tj.: Gminnego Przedszkola w Tworogu, Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce oraz Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach.

czytaj więcej
14.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Przedszkola w Gminie Tworóg pozostaną zamknięte do dnia 15 maja 2020 r.

08.05 2020r.

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami: gminnego przedszkola oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, podjęto decyzję, że gminne przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 15 maja br.

czytaj więcej
08.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli z dnia 04 maja 2020 roku

04.05 2020r.

Wójt Gminy Tworóg po spotkaniu z Dyrektorami Gminnych Przedszkoli informuje, że Gminne Przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 08.05.2020 r. W tym dniu zostanie również ogłoszone stanowisko organu prowadzącego na kolejne dni.

04.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Zmiana terminu w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

30.04 2020r.

Z uwagi, na ciągły rozwój ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz braku możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych w Brynku" informujemy, że przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wydłużony do 29.05.2020 r.

30.04.2020r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności