logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

28.06 2019r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich zainteresowanych przebiegiem I edycji zapraszamy do Tarnowskich Gór! 
W spotkaniach wezmą udział eksperci ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, którzy przybliżą założenia Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, przedstawią wzory dokumentów i przykładowe zadania. Spotkania będą także okazją do rozmowy na temat pomysłów i zadań, które mieszkańcy chcieliby zgłosić w I edycji.
Data i miejsce spotkania:3 lipca (środa), godzina 17.00, Starostwo Powiatowe (sala konferencyjna), ul. Karłuszowiec 5

czytaj więcej
28.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Informacja o realizacji projektu

25.06 2019r.

Gmina Tworóg  przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowała w okresie od 21 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. zadanie pn. „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej w Wojsce”, którego całkowity koszt wynosił 40 240,00 złotych, w tym 5 860,00 zł to środki WFOŚiGW w Katowicach.

25.06.2019r.
dodane przez: S.D.

III edycja programu "Bądź przyjazny"

20.06 2019r.

W związku z rozpoczęciem III edycji programu "Bądź przyjazny" organizowanym przez Powiatową Społeczną Radę ds Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyznaczanie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością.
Szczegóły na stronie http://www.tarnogorski.pl/node/7716

20.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Dni Tworoga

20.06 2019r.

W weekend 15 i 16 czerwca po raz jedenasty odbyły się Dni Tworoga. Gotowych do wspólnej zabawy przy dobrej muzyce nie brakowało. Zapowiadane burze i nawałnice nie powstrzymały chętnych do biesiadowania, frekwencja jak i ostatecznie pogoda dopisała.Sponsorem głównym wydarzenia była firma GAZ-SYSTEM. 
Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia na stronach: www.twg-kurier.pl oraz www.gok-tworog.pl

20.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Rozpoczęcie działalności w ramach PROW 2014-2020

19.06 2019r.

Zachęcamy o ubieganie się o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020.
Nabór 01/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

Nabór 02/2019 z zakresu Zachowania, utrwalenia i promocji dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

19.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Terminy wniosków na świadczenia 500+ oraz Dobry start

09.06 2019r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie można składać od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

09.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

31.05 2019r.

W związku z upływem w dniu 31.12.2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy w Tworogu z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023: 

  • do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1; 
  • do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 2, w tym do orzekania w z zakresu prawa pracy – 1; 

czytaj więcej
31.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Fotowoltaika - rozstrzygnięcie

28.05 2019r.

W dniu 22 maja 2019 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
Niestety, złożony w konkursie projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy, nie uzyskał dofinansowania.

czytaj więcej
28.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

26.05 2019r.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tworogu w terminie do 31.07.2019 r.

czytaj więcej
26.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Gazyfikacja

24.05 2019r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu uprzejmie informuje, że jesteśmy w trakcie analizowania możliwości gazyfikacji sołectw Boruszowice, Hanusek oraz Nowa Wieś Tworowska. Z uwagi na złożoność przedmiotowych opracowań, informację o wynikach i możliwościach rozbudowy sieci gazowej postaramy się udzielić do końca sierpnia 2019r. Natomiast w przypadku Sołectw Wojska i Połomia z uwagi na znaczną odległość od gazociągów źródłowych i niewielki potencjał przyszłych odbiorców, analiza rozbudowy sieci gazowej nie spełnia warunku opłacalności ekonomicznej inwestycji.Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

24.05.2019r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności