logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

29.04 2021r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku, obchodzony jest 2 maja. Dlaczego akurat w tym dniu?

czytaj więcej
29.04.2021r.
dodane przez: admin

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań-uwaga na fałszywe telefony!

29.04 2021r.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców odnośnie spisów telefonicznych, wykonywanych przez domniemanych rachmistrzów informujemy, że zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Głównego Urzędu Statystycznego, aby rachmistrz mógł dokonać tzw. Spisu na żądanie, tj. spisać Państwa telefonicznie, najpierw Państwo muszą dokonać zgłoszenia poprzez infolinię spisową – 22/279-99-99 w celu wyrażenia Państwa woli, co do Spisu na żądanie, czyli telefonicznego.


czytaj więcej
29.04.2021r.
dodane przez: admin

4 maja - Urząd nieczynny

29.04 2021r.

Na podstawie zarządzenia Nr 246/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych w Urzędzie Gminy Tworóg, informujemy że dniem wolnym od pracy za 1 maja 2021 roku jest: dzień 4 maja 2021 r.

29.04.2021r.
dodane przez: S.D.

Wielkie Wiosenne Gminne Sprzątanie

27.04 2021r.

W związku z rosnącym zainteresowaniem Mieszkańców, ogłaszamy Wielkie Wiosenne Gminne Sprzątanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę - 1 maja. 

Partnerami akcji jest : Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, oraz Sołtysi naszych sołectw.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.

czytaj więcej
27.04.2021r.
dodane przez: admin

Tworogowska Dycha po Trowie

23.04 2021r.

Ze względu na obostrzenia związane z panującą ciągle epidemią COVID-19, Tworogowska Dycha po Trowie odbędzie się w formie treningu. 

Termin i czas rozpoczęcia - 8 maja o godz. od 12.00 do 15.00. 
Nie planuje się startu masowego, dlatego godziny startu będą różne.
Sa dwie kategorie - Bieg oraz Nordic Walking, na trasie 10 km.
 

czytaj więcej
23.04.2021r.
dodane przez: admin

UWAGA - zmiany w Wytycznych podłączenia przyłączy do kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej

23.04 2021r.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców oraz w celu ułatwienia procesu podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, w zapisach „Wytycznych podłączenia przyłączy grawitacyjnych do studzienek podciśnieniowych” wprowadzono zmiany. 

czytaj więcej
23.04.2021r.
dodane przez: admin

Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Tworoskiej - zasady przyłączeń

21.04 2021r.

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla oczekiwanej przez Mieszkańców inwestycji, obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska, informujemy, że rozpoczęto proces wykonywania przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.

Eksploatatorem sieci będzie Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

czytaj więcej
21.04.2021r.
dodane przez: admin

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

20.04 2021r.

Gmina Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tworóg w 2021 roku.
Wnioski można składać do dnia 14 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Tworóg.Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo kolorowe zdjęcie.
Więcej informacji pod numerem tel. 32/428 46 54
Wnioski dostępne są tutaj

20.04.2021r.
dodane przez: S.D.

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

16.04 2021r.

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

czytaj więcej
16.04.2021r.
dodane przez: J.L.

Nieodpłatnie: pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

14.04 2021r.

Mieszkańcy Gminy Tworóg, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w roku 2021, nadal mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. 
Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu : 32 381-37-76 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (w obecnym czasie epidemicznym porady udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość). 
Mieszkańcy Gminy Tworóg mogą skorzystać także z innych form nieodpłatnego poradnictwa :
- psychologicznego (tel. 32 284-68-57, mail : gopstworog@poczta.onet.pl)
- przeciwdziałania przemocy domowej (tel. 32 284-68-57, mail : gopstworog@poczta.onet.pl)
- obywatelskiego (tel.32 381-37-76)
W przypadku zniesienia obostrzeń, porady będą udzielane w budynku Urzędu Gminy Tworóg - pod adresem : Tworóg ul.Zamkowa 16.


czytaj więcej
14.04.2021r.
dodane przez: J.L.

przeglądaj archiwalne Aktualności