logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

27.11 2020r.

Informujemy, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie z powodu realizacji zaplanowanego przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej mającej na celu określenie niezbędnych parametrów oraz obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj więcej
27.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Wspieraj Seniora

17.11 2020r.

Gmina Tworóg wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

czytaj więcej
17.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Brynek - zmiana organizacji ruchu

16.11 2020r.

Informujemy, że z dniem 20 listopada zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w ciągu ulicy Zakładowej w Brynku. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego do 3,5 tony.

16.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Loteria Spisowa - PSR 2020

16.11 2020r.

Przypominamy, że dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samopisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie w dniu 23.11.2020r. trzecia ogólnopolska loteria. Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Ten kod trzeba będzie zarejestrować na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

16.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Zapraszamy do VII edycji konkursu "Postaw na słońce"

15.11 2020r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”. Już 6 lat wspólnie promujemy odnawialne źródła energii. Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi.

czytaj więcej
15.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Hanusek - zmiana organizacji ruchu

10.11 2020r.

Informujemy, że z dniem 12 listopada zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego na mostach na ul. B.Chrobrego do 11 ton.

czytaj więcej
10.11.2020r.
dodane przez: S.D.

Program Czyste Powietrze - wydawanie zaświadczeń o dochodach

06.11 2020r.

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu został upoważniony przez Wójta Gminy Tworóg do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na podstawie złożonego żądania. Zaświadczenie jest niezbędne w celu złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze.

czytaj więcej
06.11.2020r.
dodane przez: J.L.

Ważne dla akcjonariuszy NITROERG S.A.

27.10 2020r.

W związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych akcje papierowe tracą moc. Zastąpi je rejestr elektroniczny. W związku z tym Zarząd NITROERG S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nitroerg.pl. Pytania związane z dematerializacją akcji można zadawać telefonicznie pod numerem telefonu 32 466 13 91 (infolinia dla akcjonariuszy działa w dni powszednie w godz. 9.00 - 13.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: dematerializacja@nitroerg.pl 

czytaj więcej
27.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Polowanie zbiorowe

22.10 2020r.

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w dniu 23.10.2020 r. na terenie zarządzanego OHZ LP „Tworóg" przeprowadzone zostanie polowanie zbiorowe.
Polowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 17:00. Do polowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu LP, tj.:
- nr 89 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Kalety, Tarnowskie Góry, Tworóg),
- nr 90 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Lubliniec, Krupski Młyn, Tworóg).

czytaj więcej
22.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Konkurs w prasie – spisz się i bądź na czasie

21.10 2020r.

Do 30 listopada trwa spis rolny. Przy tej okazji Dziennik Zachodni zaprasza do udziału w konkursie. W każdy poniedziałek i piątek do 20 listopada w dzienniku znajdą się pytania konkursowe – należy je wyszukać a odpowiedź wysłać na adres KonkursPSR2020Katowice@stat.gov.pl
Zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza prawidłowo odpowie na pytanie. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa śląskiego. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz. Więcej szczegółów na stronie Urzędu Statystycznego oraz stronie Facebook i Twitter.

21.10.2020r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności