logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

11.08 2020r.

Gmina Tworóg otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 -2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Program polega na udzieleniu wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami m.in. do bibliotek szkolnych.

czytaj więcej
11.08.2020r.
dodane przez: S.D.

Bezpłatne zajęcia w szkole rodzenia

11.08 2020r.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne zajęcia w SZKOLE RODZENIA bez względu ma miejsce zamieszkania. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16.00 – 18.00. Następny cykl spotkań rozpoczyna się 01.09.2020r.

czytaj więcej
11.08.2020r.
dodane przez: S.D.

Informacja - 17 sierpnia urząd nieczynny

10.08 2020r.

W dniu 17.08.2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Tworóg będzie nieczynny.

Na podstawie Zarządzenia NR 378/2019 Wójta Gminy Tworóg z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych w Urzędzie Gminy Tworóg informujemy, że dniem wolnym od pracy za 15 sierpnia 2020 roku jest: 17 sierpnia 2020 roku

10.08.2020r.
dodane przez: S.D.

Jednorazowa pożyczka w związku z COVID-19

06.08 2020r.

Informujemy, że zgodnie z przepisem art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez podmioty, które spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. np. stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła łowieckie, koła gospodyń wiejskich, jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów.
Maksymalna wielkość pożyczki to 5000,00 zł jednak nie mniej niż 10% przychodów uzyskanych w 2019r.
W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
Dokumenty w wersji elektronicznej są do pobrania ze strony psz.praca.gov.pl: wniosek, umowa, załącznik nr 1 do wniosku.
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

06.08.2020r.
dodane przez: S.D.

OZE - lista rezerwowa

04.08 2020r.

W wyniku zakończenia naborów uzupełniających Gmina Tworóg przedstawia listę rezerwową (wg kolejności) na poszczególne instalacje. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, brana pod uwagę była instalacja preferowana określona przez Mieszkańca. Wszystkie wnioski uwzględnione na liście, spełniły wymagania formalne.
Na dzień 30.07.2020 liczba wolnych miejsc na instalacje przedstawia się następująco: - fotowoltaika: 29, - kolektory: 6, - pompy c.wu.: 3, - pompy c.o. i cwu : 6, - pellet: 14

czytaj więcej
04.08.2020r.
dodane przez: S.D.

Gratulacje dla rodziców noworodków z terenu Gminy Tworóg

04.08 2020r.

Rodzice noworodków (urodzonych w miesiącach : maj, czerwiec, lipiec) z terenu naszej gminy, otrzymają na dniach kocyki z gratulacjami. Dodatkowo, od wybuchu pandemii COVID-19, do paczek z kocykami dołączane są maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Dotychczas rozesłano 22 kocyki z gratulacjami i maseczkami dla rodziców noworodków urodzonych w miesiącach od stycznia do kwietnia br. 
Do dnia dzisiejszego w Gminie Tworóg w roku 2020, urodziło się 41 dzieci (wg zgłoszeń urodzeń). 
Wszystkim mamusiom i tatusiom życzymy spełnionego rodzicielstwa, pełnego radości i miłości, a maluchom pięknego dzieciństwa.

04.08.2020r.
dodane przez: J.L.

Prywatny las z dotacją z PROW

04.08 2020r.

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

czytaj więcej
04.08.2020r.
dodane przez: S.D.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

04.08 2020r.

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.
To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

czytaj więcej
04.08.2020r.
dodane przez: S.D.

Zwrot podatku akcyzowego za 2020

30.07 2020r.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

czytaj więcej
30.07.2020r.
dodane przez: S.D.

Darmowe szkolenia dla Seniorów

29.07 2020r.

Zapraszamy do udziału w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA SENIOR@ - darmowe szkolenia dla seniorów powyżej 65 roku życia i tablet na własność po ukończeniu kursu.

Link do strony do pobrania tutaj.

czytaj więcej
29.07.2020r.
dodane przez: J.L.

przeglądaj archiwalne Aktualności