logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Uwaga - COVID19

12.10 2020r.

Szanowni Państwo nasze społeczeństwo otoczyła nieunikniona trudna rzeczywistość, z którą musimy zmierzyć się razem. Jest to czas trudny dla wszystkich. Zostańmy dla siebie życzliwi i pomagajmy sobie nawzajem. Wczoraj na gminnym FB umieściliśmy informację o zawieszeniu zajęć w drugiej placówce oświatowej na terenie naszej gminy - gminny przedszkolu w Tworogu do dnia 15.10 (oddział zamiejscowy w Kotach nadal pracuje bez zmian). Szczegółowe informacje rodzicom dzieci z przedszkola przekazali wychowawcy poszczególnych grup (w tym o koniecznej kwarantannie). Przedszkole przechodzi na pracę zdalną. W tym miejscu chcemy podziękować dyrekcji szkoły podstawowej w Tworogu i przedszkola w Tworogu, oraz całemu gronu pedagogicznemu, za współpracę i zaangażowanie. Chorym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkich rodziców i dzieci prosimy o zastosowanie się do kwarantanny (jeżeli otrzymali taką informację od wychowawcy). 
W przypadku konieczności uzyskania pomocy uruchomiono telefony alarmowe ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Zgłoszenia prosimy kierować na numery telefonów: 
- OSP Koty - 507 060 573, 510 793 785, 
- OSP Tworóg - 518 862 300, 
- OSP Boruszowice - Hanusek - 798 551 704, 697 485 702, 
- OSP Świniowice - 695 596 367, 693 051 904, 
- OSP Połomia - 697 432 626, 721 452 793, 
- OSP Wojska - 505 851 992, 783 748 068. 
Bardzo dziękujemy Panu Joachimowi Soll – Komendantowi Gminnemu oraz wszystkim strażakom OSP z terenu naszej gminy, za natychmiastową reakcję i wykazanie gotowości na naszą prośbę. 
Urząd Gminy Tworóg pracuje tak jak dotychczas, pomimo braków kadrowych spowodowanych kwarantanną rodziców dzieci z przedszkola i szkoły. Przed przyjściem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem. 
Numer telefonu do sekretariatu urzędu : 
- 32 285 74 93. 
Poszczególne numery telefonów do referatów znajdują się, tak jak dotychczas na naszej stronie www.tworog.pl w zakładce „Urząd Gminy” – „Referaty”, kliknij tutaj 

12.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Uzyskaj wsparcie finansowe - otwórz swój biznes !

09.10 2020r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 06/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej
Kwota wsparcia: 85 000,00 zł.
Termin składania wniosków: od 16 do 29 października 2020 r.
Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia "Leśna Kraina Górnego Śląska" - przejdź do strony - tutaj

09.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Uwaga - COVID19

09.10 2020r.

W związku z uzyskaną decyzją sanepidu Szkoła Podstawowa w Tworogu do dnia 18 października 2020 przechodzi w tryb nauczania zdalnego. O szczegółach uczniowie i rodzice będą informowani przez wychowawców. Pozdrawiamy serdecznie.

09.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Uwaga - COVID19

08.10 2020r.

W związku z potwierdzonym wynikiem na obecność Covid-19 u jednego z pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Tworogu, prosimy by na bieżąco śledzić informacje o formie pracy placówki. Obecnie czekamy na szczegółowe wytyczne sanepidu. W dniu dzisiejszym placówka prowadzi zajęcia świetlicowe jednak zalecamy, by w miarę możliwości pozostawić dzieci w domu.

08.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Boisko do minigolfa i plac zabaw w Brynku

06.10 2020r.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „GoRacket” z siedzibą w Tworogu uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji pn. ”Budowa boiska do mini golfa oraz placu zabaw w sołectwie Brynek”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 115.334,96 zł, a dofinansowanie uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 opiewa kwotę 102.186,00 zł. 
Nowo wybudowany obiekt powstał w sołectwie Brynek niedaleko ulicy Kolejowej i posiada charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Tworóg i nie tylko.

czytaj więcej
06.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

05.10 2020r.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256)  oraz zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia  22 września 2020 roku (data wpływu 28.09.2020 roku) o sygnaturze SKO.OS.41.9/385/2020/10456/KK w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Tworóg nr 155/2020 z dnia 14.07.2020 r oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji,

czytaj więcej
05.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

02.10 2020r.

Informujemy, że Starosta Tarnogórski wydał obwieszczenia

- w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii cyfrowej „53448_Tworóg” w Tworogu przy ul. Tarnogórskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 242/70;
-w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na dokończenie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 52750_Hanusek” w Hanusku przy ul. Słowiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 600/45.

czytaj więcej
02.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Budżet partycypacyjny - głosowanie !

02.10 2020r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania społecznego w ramach budżetu partycypacyjnego, na projekty zgłoszone przez mieszkańców naszego powiatu (realizacja w 2021 roku). 
Głosowanie odbędzie się od godz. 12.00 w dniu 5 października do godz. 12.00 w dniu 19 października br. 
Od tego roku w głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu, bez względu na wiek. Jednak w przypadku osoby małoletniej wymagane będzie wyrażenie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w głosowaniu.
Oto lista projektów zakwalifikowanych do głosowania (wśród nich również projekt z Brynka -projekt nr 3, oraz dotyczący rozbudowy drogi powiatowej od Tworoga (ul.Lubliniecka) do Krupskiego Młyna (ul.Główna) - projekt nr 4). 

czytaj więcej
02.10.2020r.
dodane przez: J.L.

Informacja w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

01.10 2020r.

Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.OS/41.9/385/2020/10456/KK, którą Kolegium uchyliło w całości - decyzję Wójta Gminy Tworóg Nr 155/2020 z dnia 14 lipca 2020r., znak Grp.OŚ.6220.2.2020 którą orzeczono o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) zlokalizowanego w miejscowości Brynek, przy ul. Pyskowickiej”.

czytaj więcej
01.10.2020r.
dodane przez: S.D.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu i warsztatach

30.09 2020r.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w szkoleniu i warsztatach pt. „Tworzenie pakietów turystycznych – szansą na lokalny rozwój aktywności społecznej i gospodarczej” organizowanych w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka turystyczna – sieć Ekomuzea”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Prowadzenie : Marek Migdal – Prezes Forum Turystyki Regionów.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 pażdziernika 2020 r.

30.09.2020r.
dodane przez: J.L.

przeglądaj archiwalne Aktualności