logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Aktualności

Indywidualna ochrona przed komarami w domu i ogrodzie

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu przesyła informację Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat Indywidualnej ochrony przed komarami w domu i ogrodzie.Ochrona przed komarami sprowadza się do przeprowadzania działań sprzyjających ograniczeniu liczebności oraz uciążliwości komarów w najbliższym otoczeniu człowieka.

czytaj więcej
28.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich zainteresowanych przebiegiem I edycji zapraszamy do Tarnowskich Gór! 
W spotkaniach wezmą udział eksperci ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, którzy przybliżą założenia Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, przedstawią wzory dokumentów i przykładowe zadania. Spotkania będą także okazją do rozmowy na temat pomysłów i zadań, które mieszkańcy chcieliby zgłosić w I edycji.
Data i miejsce spotkania:3 lipca (środa), godzina 17.00, Starostwo Powiatowe (sala konferencyjna), ul. Karłuszowiec 5

czytaj więcej
28.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

Informacja o realizacji projektu

Gmina Tworóg  przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowała w okresie od 21 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. zadanie pn. „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej w Wojsce”, którego całkowity koszt wynosił 40 240,00 złotych, w tym 5 860,00 zł to środki WFOŚiGW w Katowicach.

25.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

III edycja programu "Bądź przyjazny"

W związku z rozpoczęciem III edycji programu "Bądź przyjazny" organizowanym przez Powiatową Społeczną Radę ds Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wyznaczanie miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością.
Szczegóły na stronie http://www.tarnogorski.pl/node/7716

20.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

Dni Tworoga

W weekend 15 i 16 czerwca po raz jedenasty odbyły się Dni Tworoga. Gotowych do wspólnej zabawy przy dobrej muzyce nie brakowało. Zapowiadane burze i nawałnice nie powstrzymały chętnych do biesiadowania, frekwencja jak i ostatecznie pogoda dopisała.Sponsorem głównym wydarzenia była firma GAZ-SYSTEM. 
Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia na stronach: www.twg-kurier.pl oraz www.gok-tworog.pl

20.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

Rozpoczęcie działalności w ramach PROW 2014-2020

Zachęcamy o ubieganie się o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020.
Nabór 01/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

Nabór 02/2019 z zakresu Zachowania, utrwalenia i promocji dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

19.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

Terminy wniosków na świadczenia 500+ oraz Dobry start

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie można składać od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

09.06. 2019r.
dodane przez: S.D.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31.12.2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy w Tworogu z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023: 

  • do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1; 
  • do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 2, w tym do orzekania w z zakresu prawa pracy – 1; 

czytaj więcej
31.05. 2019r.
dodane przez: S.D.

Fotowoltaika - rozstrzygnięcie

W dniu 22 maja 2019 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
Niestety, złożony w konkursie projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy, nie uzyskał dofinansowania.

czytaj więcej
28.05. 2019r.
dodane przez: S.D.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tworogu w terminie do 31.07.2019 r.

czytaj więcej
26.05. 2019r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności