logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Gmina Tworóg pozyskała dofinansowanie do rozbudowy szkoły

20.05 2020r.

Z radością informujemy, że w dniu wczorajszym po długich i trudnych staraniach udało się nam pozyskać dofinansowanie do inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Kwota dofinansowania to 1 405 931,29 zł (całkowity koszt zadania to 2 811 862,58 zł) i pochodzi z ogólnej rezerwy budżetowej. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Senatorowi Profesorowi Krystianowi Probierz, który w roku 2019 mocno zaangażował się w opisywany temat oraz Panu Posłowi Jarosławowi Gonciarz, który w ostatnim czasie kontynuował starania o środki finansowe i ostatecznie doprowadził sprawę do szczęśliwego końca. Bez ich wsparcia i pomocy trudno byłoby nam uzyskać dofinansowanie, a co za tym idzie, realnie myśleć o szybkiej rozbudowie placówki oświatowej w Tworogu. Ponadto, dziękujemy pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na czele z Panem Wojewodą Jarosławem Wieczorkiem za wszelką pomoc przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu.
Eugeniusz Gwóźdź - wójt gminy Tworóg
Łukasz Ziob - zastępca wójta gminy Tworóg

20.05.2020r.
dodane przez: J.L.

Zakup kolejnego sprzętu do nauki zdalnej

20.05 2020r.

Gmina Tworóg w dniu 15 maja 2020 roku podpisała umowę darowizny z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. na kwotę 30.000,00 zł. Darowizna zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

czytaj więcej
20.05.2020r.
dodane przez: J.L.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

19.05 2020r.

Informujemy, że rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej
19.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli od 18 maja

14.05 2020r.

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. planowane jest otwarcie przedszkoli prowadzonych przez gminę Tworóg, tj.: Gminnego Przedszkola w Tworogu, Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce oraz Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boruszowicach.

czytaj więcej
14.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Przedszkola w Gminie Tworóg pozostaną zamknięte do dnia 15 maja 2020 r.

08.05 2020r.

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami: gminnego przedszkola oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, podjęto decyzję, że gminne przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 15 maja br.

czytaj więcej
08.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli z dnia 04 maja 2020 roku

04.05 2020r.

Wójt Gminy Tworóg po spotkaniu z Dyrektorami Gminnych Przedszkoli informuje, że Gminne Przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 08.05.2020 r. W tym dniu zostanie również ogłoszone stanowisko organu prowadzącego na kolejne dni.

04.05.2020r.
dodane przez: S.D.

Zmiana terminu w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

30.04 2020r.

Z uwagi, na ciągły rozwój ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz braku możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych w Brynku" informujemy, że przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wydłużony do 29.05.2020 r.

30.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

30.04 2020r.

Szanowni Państwo,
o terminie otwarcia przedszkoli w Gminie Tworóg poinformujemy niezwłocznie, gdy tylko decyzja w tej sprawie zostanie podjęta.
Podstawową wytyczną do podjęcia decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiczna w kraju i w gminie. Chcemy, wspólnie z Dyrektorami placówek, zapewnić bezpieczny powrót i jak najlepszą opiekę nad Państwa dziećmi w przedszkolach.
Wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

30.04.2020r.
dodane przez: S.D.

Otrzymane dofinansowanie dla Gminy Tworóg - "Zdalna Szkoła"

29.04 2020r.

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 

czytaj więcej
29.04.2020r.
dodane przez: J.L.

Informacja - Referat Spraw Obywatelskich (nowy numer telefonu)

23.04 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) m.in. w § 13 rozporządzenia określono, że do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonaniu: 
1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; 
2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu : 
- rejestracji stanu cywilnego; 
- ewidencji ludności; 
- dowodów osobistych; 
W/w sprawy są załatwiane w tut. Urzędzie tak jak dotychczas (po uprzednim kontakcie z pracownikiem). Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji uruchomiono bezpośredni telefon
  721-700-578

23.04.2020r.
dodane przez: J.L.

przeglądaj archiwalne Aktualności