logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Dni Tworoga

20.06 2019r.

W weekend 15 i 16 czerwca po raz jedenasty odbyły się Dni Tworoga. Gotowych do wspólnej zabawy przy dobrej muzyce nie brakowało. Zapowiadane burze i nawałnice nie powstrzymały chętnych do biesiadowania, frekwencja jak i ostatecznie pogoda dopisała.Sponsorem głównym wydarzenia była firma GAZ-SYSTEM. 
Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia na stronach: www.twg-kurier.pl oraz www.gok-tworog.pl

20.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Rozpoczęcie działalności w ramach PROW 2014-2020

19.06 2019r.

Zachęcamy o ubieganie się o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020.
Nabór 01/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

Nabór 02/2019 z zakresu Zachowania, utrwalenia i promocji dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:

19.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Terminy wniosków na świadczenia 500+ oraz Dobry start

09.06 2019r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie można składać od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca 2019 roku do 30 listopada 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

09.06.2019r.
dodane przez: S.D.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

31.05 2019r.

W związku z upływem w dniu 31.12.2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy w Tworogu z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023: 

  • do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1; 
  • do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 2, w tym do orzekania w z zakresu prawa pracy – 1; 

czytaj więcej
31.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Fotowoltaika - rozstrzygnięcie

28.05 2019r.

W dniu 22 maja 2019 r. ogłoszono rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.
Niestety, złożony w konkursie projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” przewidziane do realizacji na terenie naszej Gminy, nie uzyskał dofinansowania.

czytaj więcej
28.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

26.05 2019r.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tworogu w terminie do 31.07.2019 r.

czytaj więcej
26.05.2019r.
dodane przez: S.D.

Gazyfikacja

24.05 2019r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu uprzejmie informuje, że jesteśmy w trakcie analizowania możliwości gazyfikacji sołectw Boruszowice, Hanusek oraz Nowa Wieś Tworowska. Z uwagi na złożoność przedmiotowych opracowań, informację o wynikach i możliwościach rozbudowy sieci gazowej postaramy się udzielić do końca sierpnia 2019r. Natomiast w przypadku Sołectw Wojska i Połomia z uwagi na znaczną odległość od gazociągów źródłowych i niewielki potencjał przyszłych odbiorców, analiza rozbudowy sieci gazowej nie spełnia warunku opłacalności ekonomicznej inwestycji.Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

24.05.2019r.
dodane przez: S.D.

OSTRZEŻENIE

24.05 2019r.

Zastępca Wójta Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieznanych pojazdów na terenie gminy Tworóg, porzuconych paczek i bagaży lub innych oznak nietypowej działalności. Prosimy o tym niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer telefonu 112, 998 lub 997.


24.05.2019r.
dodane przez: J.L.

ZAPRASZAMY NA DNI TWOROGA !

23.05 2019r.

Serdecznie zapraszamy na Dni Tworoga, które odbędą się od 15.06.2019 - 16.06.2019.

Program tegorocznych Dni Tworoga, widoczny na plakacie.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie gminy Tworóg GAZ-SYSTEM realizuje kluczowe inwestycje, tj. gazociąg Tworóg – Tworzeń oraz Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycje są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. www.gaz-system.pl

23.05.2019r.
dodane przez: J.L.

11 maja Dzień bez Śmiecenia

10.05 2019r.

Dlatego tegoroczna XIII edycja Dnia bez Śmiecenia odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. W ten sposób zachęcamy, aby każdy podjął proste działania, które ograniczą ilość odpadów trafiających na składowiska, lub co gorsza do środowiska. Przygotowaliśmy serię elektronicznych Kartek, które zawierają wskazówki - jak prostymi zmianami możemy zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.

czytaj więcej
10.05.2019r.
dodane przez: S.D.

przeglądaj archiwalne Aktualności