logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

Zapraszamy na ostatki w Wojsce!

26.02 2014r.

3 marca w Barze Myśliwskim w Wojsce odbędzie się zabawa ostatkowa. Obowiązkowe stroje karnawałowe! Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

26.02.2014r.
dodane przez: GOK

BABINIEC 2014!

24.02 2014r.

Drogie Panie, nie możecie tego przegapić! Już 4 marca odbędzie się BABINIEC! Więcej informacji o "babskiej" imprezie znajdziecie na plakacie. 

24.02.2014r.
dodane przez: GOK

Chroń Swój Dowód Osobisty !

21.02 2014r.

Śląski Urząd Wojewódzki ostrzega : Zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa - nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta (lub innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy  

czytaj więcej
21.02.2014r.
dodane przez: J.L.

XLI Sesja Rady Gminy

21.02 2014r.

W dniu 24 lutego 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 41 sesja Rady Gminy Tworóg.

czytaj więcej
21.02.2014r.
dodane przez: S.D.

"Skrzydła Powiatu"

20.02 2014r.

Pomoc dla :
- osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki-opiekuńczo wychowawczej z niskimi kwalifikacjami zawodowymi
Pomoc ta jest udzielana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w ramach kontynuacji projektu współfinansowanego przez unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) "Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego". Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie http://www.skrzydlapowiatu.tarnogorski.pl

20.02.2014r.
dodane przez: J.L.

Informacja dla producentów mleka

18.02 2014r.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.

czytaj więcej
18.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

11.02 2014r.

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

czytaj więcej
11.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Zwrot akcyzy dla rolników

06.02 2014r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:

czytaj więcej
06.02.2014r.
dodane przez: S.D.

Czym Skorupka za Młodu Nasiąknie - TYM...

04.02 2014r.

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pn. "Czym skorupka za młodu nasiąknie - tym..." który współfinansowany jest ze środków Kapitału Ludzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2.

04.02.2014r.
dodane przez: S. D.

TG Stacja o Święcie Światła

21.01 2014r.

Obejrzyj na TG Stacja relację z uroczystego otwarcia iluminacji świetlnych budynku Urzędu Gminy Tworóg  

21.01.2014r.
dodane przez: J.L.

przeglądaj archiwalne Aktualności