logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.04.2021r.

UWAGA - zmiany w Wytycznych podłączenia przyłączy do kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej

Mając na uwadze dobro Mieszkańców oraz w celu ułatwienia procesu podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, w zapisach „Wytycznych podłączenia przyłączy grawitacyjnych do studzienek podciśnieniowych” wprowadzono zmiany. 


Użytkownik kanalizacji nie musi realizować włączenia pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej a jedynie pod nadzorem ZUK Sp. z o.o. Tworóg. 

Ponadto dokonanie odbioru przyłącza może odbyć się bez dostarczonej przez Państwa dwuletniej gwarancji. 

W związku z powyższym zmianie uległy punkty 1 i 12 wytycznych.