logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

29.06.2021r.

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? 

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: 
 • Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą 
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze 
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)
JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE? 
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.: 
 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; 
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia; 
 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu; 
 •  wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym: 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? 
W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/nabory/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU. 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?
 • https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/
 • BIURO PROJEKTU: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
 • TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu] TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.] 
 • E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl