logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

01.07.2021r.

Pieniądze z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” - dla 7 naszych sołectw!

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę nr VI/34/6/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. 

Wśród 215 wniosków były też z naszej gminy. Dotację otrzyma 7 sołectw : 


Tworóg - Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców
Świniowice - Doposażenie placu zabaw
Brynek - zwiększenie funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego
Mikołeska - Modernizacja i doposażenie placu pamięci
Koty - Modernizacja i doposażenie terenów zielonych
Hanusek - Wykonanie siłowni napowietrznej przy ul.Mieszka I
Boruszowice - Wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul.Składowej  


Uchwała nr VI/34/6/2021 dostępna pod linkiem: https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1417-240-vi-2021-z-dnia-2021-06-11.html