logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

09.07.2021r.

Ankieta - odpady z działalności rolniczej

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Tworóg do programu : ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania ankiet do dnia 16.08.2021r.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Tworogu (42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16). Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Tworóg nie będzie przyjmowała odpadów od osób które nie zakwalifikowały się do programu – nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety oraz odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). Planowany termin zbiórki - po uzyskaniu dofinansowania przez gminę. O formie i terminie zbiórki będziemy informować.