logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

03.09.2021r.

"Profesjonalne kadry..." - bezpłatne szkolenia komputerowe

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne kadry w subregionie centralnym województwa śląskiego”, realizowanego przez EMT – SYSTEMS Sp. z o.o. w partnerstwie z Instytutem ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - w imieniu organizatora zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach przeznaczonych dla osób pracujących w wieku 18+, zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego. 


Grupę docelową stanowią osoby: 

  • pracujące, 
  • powyżej 18 roku życia, 
  • mieszkające i/lub pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
  • chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach, 
  • nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej.
UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne! 

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.
 
W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 
  • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e – podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach 
  • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych – modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
Realizacja szkoleń: szkolenia komputerowe z egzaminem (certyfikowane) będą odbywać się w grupach średnio 12-osobowych, 3 dni w tygodniu średnio po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny. 
Szkolenia do wyboru: rano, po południu, weekendowo. Szkolenia realizowane będą w trybie zdalnym (online). 
  • Uczestniczka/Uczestnik projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive 
  • każdy Uczestniczka/Uczestnik projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC), 
  • Uczestniczka/Uczestnik projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym pozytywnie egzaminie, certyfikat potwierdzający kwalifikacje.
 Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH? 

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://profesjonalnekadryslask.pl/formularz/ 
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie:
Z poważaniem, Zespół Projektu „Profesjonalne kadry w subregionie województwa śląskiego”