logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

03.09.2021r.

"Bez barier, bez granic..." – bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja” realizowanego przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w imieniu organizatora zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach. 


Projekt przeznaczony jest dla osób, które: 

 • pracują, 
 • są wieku 18 lat i więcej, 
 • mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, 
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, 
 • chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach. 
UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!
 
Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
 
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia: 
 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach. 
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych: modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych. 
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi: zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach. 
Kandydatki/ Kandydaci mogą wziąć udział w dwóch formach wsparcia z zastrzeżeniem, iż tematy szkoleń nie będą się pokrywać. 

Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny: 
 • szkolenia do wyboru: rano, po południu, weekendowo, w trybie stacjonarnym, zdalnym w czasie rzeczywistym lub hybrydowym, 
 • Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive, 
 • każda/każdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),
Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje. 
Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona. 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH? 
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/ 
Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą Państwo na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/ 
Z poważaniem Zespół Projektu "Bez b@rier bez granic"