logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

08.11.2021r.

Poznaj Polskę

Gmina Tworóg, w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, otrzymała wsparcie finansowe w ogólnej kwocie 14.532,00 zł, które trafi do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w ZSP w Boruszowicach.


Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

O szczegółach programu można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske