logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

10.11.2021r.

UWAGA - Ptasia Grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Kopienica, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 6 listopada 2021r.


Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Kopienica, Łubie, Jasiona, Wojska. 
Natomiast do obszaru zagrożonego (promień 7 km od obszaru zapowietrzonego) należą miejscowości: Tarnowskie Góry – dzielnice Strzybnica i Rybna, Koty, Tworóg, Połomia, Brynek, Hanusek, Boruszowice, Świniowice, Miedary, Laryszów, Wilkowice, Zbrosławice, Księży Las, Kamieniec, Boniowice, Karchowice, Zawada, Jaśkowice, Łubki. 
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane; 
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób. 
Hodowcy zobligowani są do zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.