logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

16.05.2022r.

Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 132, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego.
Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 132 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 23.59.


Stopień BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia ALFA  do tych zadań zalicza się m.in.

- prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

- zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

- poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

- wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

- wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;

- sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;

- wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.


W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.