logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.09.2022r.

Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 283, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego. Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 283 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 1 września 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59.


Stopień BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia ALFA  do tych zadań zalicza się m.in. - prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym; - zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności - poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia; - wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych; - wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej; - sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego; - wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.