logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

30.09.2022r.

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła

1. dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu, ul. Zamkowa 16 (parter budynku)
2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg Referat inwestycji, obrotu mieniem, rolnictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnychpokój. 111, I piętro do dnia 30.11.2022r.


wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4  Objaśnienia

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

3. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych

wariant 1 dla odbiorców którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej –w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych

wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5 MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)
– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.


Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg Referat inwestycji, obrotu mieniem, rolnictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnych  pokój. 111, I piętro

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie  rekompensaty

Dodatkowe dokumenty:

Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą

Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego dla średniej ceny ciepła z rekompensatą

Prezentacja - mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą