logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

07.10.2022r.

„Ciepłe Mieszkanie” - nowy program dla mieszkańców gminy Tworóg

Urząd Gminy Tworóg informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji...


Cel Programu:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Tworóg.

Dla kogo?
Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:

  • Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Na co?
Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Wójt Gminy Tworóg przyjmuje oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Tworóg, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie do dnia 28.10.2022r.
Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Tworóg dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Tworóg I piętro.

Deklaracja uczestnictwa

Dodatkowe informacje

Program priorytetowy Cieple Mieszkanie

Wykaz kosztów kwalifikowanych