logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

27.12.2022r.

Informacja dla mieszkańców o zakupie węgla na 2023 r.

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu,informujemy zainteresowanych Mieszkańców, że Wniosek na zakup węgla na 2023 rok można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tworóg w godzinach pracy urzędu (sekretariat) lub za pomocą skrytki e-PUAP.

Więcej informacji...


W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023.Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy2022-2023.

Węgiel sprzedajemy po 2000,00 zł (brutto) za 1 tonę bez kosztów transportu z miejsca składowania (baza ZUK Tworóg) do mieszkańca.