logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.09.2023r.

Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489) podpisał Zarządzenie nr 363, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego. Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 363 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 1 września 2023 r. od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 23.59.


Stopień BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia ALFA do tych zadań zalicza się m.in.

- prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

- zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności

- poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;

- wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

- wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;

- sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;

- wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów wzakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.