logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

06.09.2023r.

Gmina Tworóg - projekt zmiany studium i zagospodarowania przestrzennego - wyłożenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.


Szczegółowe informacje: BIP>>Ogłoszenia