logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.03.2012r.

XVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu  26 marca  2012 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się  XVIII sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z 27 lutego 2012r.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie w II półroczu 2011 roku.

5. Przyjęcie sprawozdania Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z działalności spółki w 2011 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 27/1 k.m.6 położonej w Brynku w rejonie ul. Kolejowej na okres 10 lat.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na rok 2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Tworóg.

9. Podjęcie uchwał w sprawie określenia zadań poszczególnych komisji Rady Gminy:

a) Komisji Budżetowej,

b) Komisji Komunalnej,

c) Komisji Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa,

d) Komisji Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług,

e) Komisji ds. Społecznych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie apelu w przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu ZUZ w Tarnowskich Górach.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej w 2011 roku.

13. Informacje z działalności międzysesyjnej komisji.

14. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

16. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

17. Wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

18. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Tworóg.