logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

29.03.2012r.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Katowicach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje, że został rozszerzony zakres stosowania środka ochrony roślin Steward 30 WG o zwalczanie zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.


W związku z tym w 2012 r. producenci kukurydzy mogą zwalczać szkodnika
za pomocą insektycydów posiadających stałą rejestrację:

Steward 30 WG (indoksakarb) w zalecanej dawce dla jednorazowego stosowania: 0,125 – 0,15 kg/ha + Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l)

Proteus 110 OD (tiachlopryd + deltametryna) w zalecanej dawce: 0,75 l/ha

 

Przypomina się, że przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety - instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów stosowania, okresów prewencji i karencji.

Etykiety-instrukcje stosowania powyższych preparatów dostępne są na stronie http://www.minrol.gov.pl> Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin.

O zamiarze chemicznego zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w/w preparatami należy informować właściwe terenowo Oddziały WIORiN. Szczegółowych informacji udzielają Oddziały WIORiN w Katowicach.

 

 

 

Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Katowicach