logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

04.12.2010r.

"Dożynki Gminne" w Tworogu

"Dożynki Gminne" w Tworogu są organizowane w cyklu imprez kulturalnych, w ramach projektu „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”.

Beneficjentem Projektu jest Powiat Tarnogórski oraz Partnerzy – Gminy Powiatu Tarnogórskiego, w tym Gmina Tworóg. Projekt zakłada realizację dziesięciu imprez kulturalnych, których głównym zadaniem jest prezentacja dorobku kulturalnego mieszkańców Powiatu.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja kultury.

Całkowita wartość projektu: 513 324,24 PLN,
wartość dofinansowania:      433 456,45 PLN.

Całkowita wartość „Dożynek Gminnych” organizowanych w ramach projektu: 40.001,84 PLN, wartość dofinansowania 34 000,00 PLN.