logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

04.03.2013r.

XXIX Sesja Rady Gminy

W dniu  11 marca 2013 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj mieszkańcy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieutworzenia funduszu sołeckiego.
8. Zamknięcie XXIX - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.