logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

26.01.2011r.

Pomoc dla powodzian

Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi.


Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. N
a terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.  
Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r. 
Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:
Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
Umorzenie: w całości lub do 75 %
Oprocentowanie: brak
Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już poniesionych