logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

08.07.2013r.

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu  16 lipca 2013 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Przedszkola w Kotach

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tworogu poprzez utworzenie Oddziału Zamiejscowego w Kotach

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Tworóg

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013

8. Podjecie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie powierzenia miastu Gliwice zadania publicznego polegającego na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie telekomunikacji.

10. Zamknięcie XXXIII - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.