logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

10.07.2013r.

Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”


Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych
praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią isą
zameldowane na terenie województwa śląskiego.
Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.
c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
www.slaskie.ksow.pl.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.
Zgłoszenia należy składać do dnia 20 września 2013 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie
będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2013 r.
Kontakt:10.07.2013 KSOW:Konkurs fotograficznypt.„Wieś województwaśląskiegookiemobiektywu”
slaskie.ksow.pl/news/entry/4415-konkurs-fotograficzny-pt-wies-wojewodztwa.html 2/2
zobacz wszystkie newsy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 549
E-mail: awasowicz@slaskie.pl
1. Regulamin konkursu