logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

11.09.2013r.

Pomoc dla rolników

Szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.


Uprzejmie informuję, że ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozporządzenie Dz. U. zdnia 30.08.2013 r. poz. 998 wchodzi w życie z dniem 30.09.2013 r.).

Powyższe rozporządzenie umożliwia poszkodowanym rolnikom składanie wniosków do Powiatowych Biur ARiMR wsprawie ww. pomocy w terminie od 2 do 30 września 2013r.

Jednocześnie informuję, że zasady udzielania ww. pomocy zostały uregulowane wprzedmiotowym rozporządzeniu oraz przedstawione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce:

Pomoc krajowa/Pomoc z budżetu krajowego dla rolników poszkodowanych w 2013 r. przez klęski żywiołowe: powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny.